Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos
Šios Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.woolline.eu taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Klientas) ir elektroninėje parduotuvėje www.woolline.eu (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančio Romo Kuktos (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas. Klientas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Pardavėjas –Fizinis asmuo: Romas Kukta, dirbantis pagal verslo liudijimą. Elektroninis paštas: info@woolline.eu

Asmens duomenų tvarkymas
1. Klientas užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.
2. Klientas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Klientui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.
3. Klientas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens.
4. Kliento asmens duomenys, nurodyti 1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).
5. Kliento bei kitų www.woolline.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
6. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
7. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
8. Klientas bei kiti www.woolline.eu internetinių svetainių lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
8.1 prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
8.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
8.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
8.4. teisę atšaukti sutikimą;
8.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
9. Klientas bei kiti www.woolline.eu internetinių svetainių lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@woolline.eu
10. Pildant užsakymo formą, Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Kliento pateikti duomenys, yra privaloma juos nedelsdamas atnaujinti. Klientas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

GRĄŽINIMAS:
Įsigytą gaminį/gaminius galite grąžinti per 14 kalendorių dienų nuo jo pristatymo datos.

KAIP GRĄŽINTI?
Jei dėl tam tikrų priežasčių nusprendėte grąžinti gaminį/gaminius – visų pirma susisiekite su mumis.
sales@woolline.lt. Arba per FB paskyrą woolline.eu Pinigai per 14 darbo dienų nuo gaminio grąžinimo datos bus pervesti į Jūsų nurodytą sąskaitą gaminio grąžinimo formoje.

GRĄŽINIMO SĄLYGOS:
Jūsų grąžinamas gaminys turi būti nedėvėtas, neskalbtas ir nesugadintas, pilnos komplektacijos, su visomis etiketėmis bei pakuote.

PAKEITIMAS:
Jei dėl įvairių priežasčių – netinkamo modelio, dydžio, ar spalvos nusprendėte pakeisti įsigytą gaminį į kitą asortimente esantį gaminį, susisiekite su mumis sales@woolline.lt Mielai pasitarsime ir pakeisime

Pirkinių krepšelis